Вписване на неплатен отпуск до 1 месец

Вписване на неплатен отпуск до 1 месец, който се зачита по КТ, в трудовата книжка

Вписване на неплатен отпуск до 1 месец

Вписване на неплатен отпуск до 1 месец

При заверка на трудова книжка на лице, на което предстои пенсиониране, се е породил спорен въпрос за начина на вписване в нея, ако е ползван неплатеният отпуск до 1 месец, който се зачита по Кодекса на труда. Това време следва ли да се запише заедно с общия трудов стаж в правоъгълния печат, при оформяне заверката с подпис на работодателя и главния счетоводител или да се разнесе отделно на друга страница в трудовата книжка?

Continue Reading