НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Continue Reading