За нас

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД е регистрирана в Благоевградски Окръжен съд, още през далечната 1997г. С предмет на дейност „счетоводни услуги; финансови и данъчни консултации; създаване; проектиране, изграждане и внедряване на информационни системи в малки и средни предприятия; изготвяне на икономически обосновки и бизнес програми“.

Фирмата обслужва клиенти от различни сфери на икономиката – търговия, транспорт, строителство, услуги, ИТ бизнес. Благодарение на добре създадената организация и използване на върховите достижения в областта на информационните технологии, водещи до пълна автоматизация на работния процес, фирмата предлага счетоводни услуги на високо професионално равнище.

Услугите които предлагаме

Създаване на индивидуален сметкоплан на фирмата.
Оказване на методологическа помощ за оптимизиране на документооборота.
Хронологично завеждане на първични счетоводни документи.
Изготвяне и предаване на дневници, декларации и магнитен носител по ЗДДС.
Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати.
Изготвяне и предаване на данни на магнитен носител изисквани от НОИ.
Изготвяне на всички платежни документи към НОИ и данъчните служби и тяхното подаване в обслужващата банка на клиента.
Изготвяне на годишни данъчни деклараци по ЗКПО и ЗОДФЛ.
Изготвяне и предаване на декларации за патентен данък.
Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството и Закона за статистиката.
Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.
Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими за кандидатствуване за кредит пред банки.

 

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Признава се само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност

Синдиците на КТБ признават само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност – 22 април 2015 г. При това положени се оказва, че са събрани 40% от средства в масата на несъстоятелността на банката, които според по оценка на международна одиторска компания, извършена съгласно чл. 52 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), е 1.378 млрд. лв.

Continue Reading